Odstúpenie od zmluvy

Pri nákupe produktov na e-shope www.smartlashes.sk má zákazník právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote 14 dní od prevzatia tovaru a to bez udania dôvodu.

 

Ako postupovať pri vrátení?

 • Vytlačte si a detailne vyplňte reklamačný formulár. Všetky potrebné údaje na vyplnenie formulára nájdete na vašej faktúre.

 • K balíčku priložte kópiu faktúry.
 • Tovar starostlivo zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. 
 • Tovar je nutné vrátiť do 14 dní od prevzatia, a to v pôvodnom obale a spolu so všetkými komponentami, na adresu spoločnosti


Intersmart, s.r.o.

Nekvasilova 692/27

Praha 8   186 00

Česká Republika

 • Kupujúci nesie náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu. Balíčky na dobierku nepreberáme.
 • O výsledku odstúpenia od zmluvy vás budeme informovať e-mailom do 14 dní. Dobropis vám bude poslaný v prílohe e-mailu.

 

Na ktorý tovar sa vzťahuje právo odstúpenia od zmluvy?

Vrátiť možno len produkty, ktoré:

 • sú v 14 dňovej lehote od zakúpenia.
 • sú zabalené v pôvodnom obale.
 • sú doručené so všetkými komponenty, ktoré boli súčasťou balenia.
 • neboli použité.
 • nebol poškodený hygienický obal.
 • nie sú poškodené.
 • nevykazujú známky používania.

 

V prípade nedodržania vyššie uvedených pokynov, nemusí predávajúci vrátiť zákazníkovi celú kúpnu čiastku produktu, alebo zamietnuť odstúpenie od zmluvy. Výška vrátenej čiastky sa bude posudzovať individuálne.

 

Ako sa počíta lehota 14 dní?

Lehota odstúpenia od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatia zásielky zákazníkom (napr. ak si prevezme zákazník tovar v piatok, tak sa doba počíta od soboty vrátane). Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy je odstúpenie od zmluvy odoslané. Lehota pre odstúpenie sa tak považuje za zachovanú, pokiaľ zákazník v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje.


Kedy a akým spôsobom budú zákazníkovi vrátené peniaze?

Predávajúci je povinný vrátiť zákazníkovi peňažnú čiastku v zákonnej lehote 14 dní, a to bankovým prevodom. Peňažnú čiastku nie je možné vrátiť zákazníkovi skôr, ako bude tovar predávajúcemu vrátený. Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane zákazníka.