Reklamácie

Na produkty zakúpené na e-shope www.smartlashes.sk je poskytovaná záruka 24 mesiacov (v prípade fyzických osôb). V ostatných prípadoch je poskytovaná záruka v dĺžke 6 mesiacov. Viac informácií nájdete v obchodných podmienkach. Predajca zodpovedá za všetky vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa potom na vady spôsobené neodborným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou aj osobne na predajni v Prahe. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý svojím stavom nebude zodpovedať základným hygienickým princípom.

 

Ako postupovať pri reklamácii tovaru?

Vrátenie tovaru poštou, kuriérom:

  • Vytlačte si a vyplňte reklamačný formulár. Všetky potrebné údaje na vyplnenie formulára nájdete na vašej faktúre. Závadu výrobku popíšte prosím čo najpresnejšie, urýchlite tým proces vybavenia.

  • K balíku priložte kópiu faktúry.
  • Tovar starostlivo zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.


Intersmart, s.r.o.

Nekvasilova 692/27

Praha 8  186 00

Czech Republic

  • Po obdržaní tovaru skontrolujeme a odovzdáme na reklamačné oddelenie. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od zahájenia reklamačného konania.
  • Poštovné za zaslanie reklamácie preplácame iba v prípade uznanej reklamácie a zaslania podacieho lístka do 15 dní od jeho vystavenia.